PENDAHULUAN

 1. PENYAMBUTAN MEMPELAI

(Kedua mempelai, Saksi serta keluarga menanti di depan Gereja. Imam bersama pelayan altar/misdinar berarak dari sakristi menjemput kedua mempelai di depan Gereja)

 1. UNDANGAN IMAM

Imam

:

Kedua mempelai Adri dan Serly yang berbahagia, keluarga besar serta umat beriman yang terkasih. Dengan gembira hati, saya mengucapkan selamat sore dan selamat datang, ke Gereja Santu Arnoldus Janssen Naesleu ini.

 1. PENYERAHAN ORANG TUA

Orang Tua

:

Bapak Pastor, sebagai orang tua dari mempelai kami menyerahkan anak-anak kami Adri dan Serly untuk diberkati dan dikukuhkan perkawinannya menurut tata cara gereja Katolik yang Kudus. Kami mohon pula berkat, bimbingan dan penyertaan Allah bagi mereka dengan perantaraan bapak Pastor, agar dalam perjalanan hidup selanjutnya cinta mereka bertambah dan semakin mendalam berdasarkan iman kepada Kristus sebagai sumber kebahagiaan sejati.

Imam

:

Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh orang tua dan keluargakedua mempelai pada Gereja untuk mengukuhkan perkawinan suci inimenurut tata cara Gereja Katolik. Mempelai yang berbahagia, saudara/i terkasih, kita gembira karena kita dapat menghantar anak-anak kita ke depan altar Tuhan, untuk mengukuhkan janji setia mereka di hadapan Allah, serta seluruh umat yanghadir. Semoga Tuhan menerima niat baik ini dan terimalah Berkat Allah yang Maha Kuasa () Bapa, Putra dan Roh Kudus.

(Imam mereciki pengantin dengan air)

Umat

:

Amin

Imam

:

Pertolongan kita atas nama Tuhan

Umat

:

Yang menjadikan langit dan bumi

Imam

:

Marilah kita memasuki rumah Tuhan

 1. RITUS PEMBUKA

 1. LAGU PEMBUKA
 2. TANDA SALIB DAN SALAM
 3. PENGANTAR

Imam

:

Keduamempelai Adri dan Serly yang berbahagia keluarga besar kedua mempelai serta umat beriman sekalian yang turut berbahagia. Di dalam sakramen perkawinan, cinta antara seorang pria dan seorang wanita mencapai wujudnya yang paling luhur dan sempurna karena pada saat itu mereka berdua menyatakan diri untuk hidup bersama serta menyerahkan diri secara bebas dan utuh seumur hidup. Hari ini, kita semua akan menjadi saksi janji suci yang akan diikrarkan oleh kedua mempelaiAdri dan Serly di hadapan Allah.

 1. AJAKAN TOBAT DAN KYRIE
 2. GLORIA
 3. DOA PEMBUKA

Imam

:

Marilah berdoa:

Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan manusia untuk saling mencintai. Kami bersyukur kepada-Mu karena melalui cinta kasih-Mu yang luhur itu Engkau telah menghantar kedua mempelai, AdridanSerly menggapai panggilan-Mu, demi membangun bahtera rumah tangga mereka. Ya Bapa Maha Cinta, kedua hamba-Mu ini percaya akan kesucian perkawinan di dalam sakramen keselamatan ini. Maka kami mohon sertailah mereka selalu dengan berkat-Mu dan peliharalah mereka dengan rahmatMu, agar mereka dapat menghayati dan mengamalkan seluruh sakramen-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa menjadi saksi nyata cinta-Mu yang luhur. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami,

Umat

:

Amin.
 1. LITURGI SABDA

 1. BACAAN I: 1Korintus, 13 : 1 – 13

 2. MAZMUR / LAGU ANTAR BACAAN

 3. BAIT PENGANTAR INJIL

 4. BACAAN INJIL : Yohanes, 2 : 1 – 11

 5. HOMILI : Imam

 1. UPACARA PERESMIAN PERKAWINAN

 1. MOHON DOA RESTU KEPADA ORANG TUA

(Mempelai berlutut di depan orang tua untuk memohon doa restu)

Adri & Serly

:

Bapak danmama yang kami cintai dan banggakan.Dihari yang indah ini kembali kami disadarkan akan cinta bapak dan mama yang tiada taranya. Kami menyampaikan syukurkepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kami bapak dan mama sertaanggota keluarga yang telah mencintai dan membahagiakan kami. Hanya satu persembahan kami yakni“Doa dan terima kasih” atas segala cinta, pemeliharaan dan pendampingan bapak dan mama, teristimewa atas teladan hidup selama kita hidup bersama, sehingga kami boleh belajar bagaimana menghargai dan merawat hidup ini, dengan giat bekerja dan tekun berdoa. Namun kami juga menyadari, bahwa dalam menggapai kasih yang begitu tulus, kamimelakukan begitu banyak hal yang mengecewakan dan menyakitkan. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon bapak dan mama untuk memaafkan kami. Kini kami ingin membangun hidup berkeluarga, kami mohon doa restu bapak dan mama serta seluruh anggota keluarga, agar perjalanan cinta kami semakin mantap sehingga kami berdua mampu menjadi pasangan suami isteri, cerminan kasih Allah. Kami berjanji akan membawa semua kebiasaan kita ke dalam keluarga dan sesama kami. Terima kasih bapa. Terima kasih mama.

 1. DOA RESTU DAN BERKAT DARI ORANG TUA

(Kedua orang tua menumpangkan tangan di atas kepala ke-2 mempelai)

Orang Tua

:

Anak–anak, Adri dan Serly, tiada kebahagiaan yang paling besar dari kami orang tua, selain menyaksikan kebahagiaan kalian berdua. Hari ini kalian sudah mengambil keputusan untuk dipersatukan, maka bapak dan mamaserta seluruh anggota keluarga menghargai dan menghormati keputusan itu, walau berat rasanya melepas pergikan kalian berdua mengarungi samudera kehidupan yang pasti banyak badai. namun dengan campur tangan Sang Pemberi cinta yakni Tuhan yang kita agungkan, kami dengan ikhlas merelakan kalian merintis dan membangun kehidupan kalian. Bapak dan Mama mendoakan dan merestui kalian berdua.

______Hening Sejenak____

Ya Bapa, pandanglah anak-anak kami,Adri dan Serly, yang atas dasar cinta ingin membangun hidup berkeluarga. Sertailah mereka selalu dalam setiap langkah hidup mereka dengan sayap kasihMu agar mereka mampu menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu, Amin.

(Orang tua memberi berkat dengan tanda salib pada dahi kedua mempelai)

 1. PENYELIDIKAN OLEH IMAM

(Kedua mempelai berdiri bersama para saksi di hadapan imam)

Imam

:

Mempelai berdua, Adri dan Serly yang berbahagia. Kalian telah datang untuk meneguhkan pernikahan kalian menurut tata cara Gereja katolik di hadapan saya sebagai pejabat gereja dan disaksikan seluruh umat yang hadir di sini. Agar kalian sanggup mencintai dengan setia dan dapat menunaikan tanggung jawab sebagai suami isteri Kristen. Sekarang saya meminta kalian menyatakan maksud isi hati kalian berdua.

Adri & Serly

:

Bapak Pastor yang kami hormati, sesuai petunjuk danajaran Tuhan sendiri, kami berdua telah bersatu hati dan saling memilih sebagai teman hidup. Maka kini kami mohon kesediaan bapak pastor, untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami isteri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik.

Imam:

:

(Kepada para saksi)

Para saksi yang terhormat, apakah kiranya ada suatu hal yang menghalangi pernikahan ini menurut tata cara Gereja Katolik?

Saksi

:

Sepengetahuan kami, tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Oleh karena itu kami mendukung permohonan kedua mempelai agar mereka dikukuhkan di dalam ikatan perkawinan menurut tata cara Gereja Katolik.

Imam

:

Bersediakah bapak dan ibu, turut serta memperhatikan dan membantu dengan nasehat dan teladan hidup bagi kedua mempelai ini dalam menghayati hidup perkawinan dan usaha mereka membangun keluarga kristen yang sejati dan bahagia?

Saksi

:

Dengan bantuan Allah, kami bersedia.

Imam

:

Terima kasih atas kesediaan bapak-mama untuk tugas yang mulia ini.

 1. DIALOG IMAM DAN KEDUA MEMPELAI

(Imam Bertanya Kepada Mempelai Pria……)

Imam

:

Mempelai berdua Adri dan Serly yang berbahagia.Sebagai pejabat Gereja, saya minta supaya kalian berdua menjawab pertanyaan-pertanyaan saya.

(Imam bertanya kepada mempelai pria)

Adrianus Mario,bersediakah saudara meresmikan perkawinan ini, sungguh dengan ikhlas hati?

Adri

:

Ya, saya bersedia

Imam

:

BersediakahSaudara menghormatiSerlian Marlina sebagai isterimu sepanjang hidup saudara?

Adri

:

Ya, saya bersedia

Imam

:

Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia?

Adri

:

Ya, saya bersedia

Imam

:

(Iman Bertanya Kepada Mempelai Wanita)

Serlian Marlina, bersediakah saudari meresmikan perkawinan ini, sungguh dengan ikhlas hati?

Serly

:

Ya, saya bersedia

Imam

:

BersediakahSaudari menghormati Adrianus Mario sebagaisuamimu sepanjang hidup saudari?

Serly

:

Ya, saya bersedia

Imam

:

Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagianak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia?

Serly

:

Ya, saya bersedia

Imam

:

(Imam Bertanya Kepada Kedua Mempelai)

Adrianus Mario dan Serlian Marlina, adakah kamu berdua sebagai suami isteri Kristen, bersedia menunaikan kewajiban-kewajiban kamu dalam hidup perkawinan, di dalam gereja dan masyarakat.

Adri & Serly

:

Ya, kami bersedia

 1. PERJANJIAN NIKAH

Imam

:

Maka tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara. Saya persilahkan saudara berdua, masing-masing mengucapkan perjanjian nikah di bawah sumpah dengan meletakkan tangan kiri di atas Kitab Suci ini.

Adri

:

Di hadapan imam dan para saksi, saya, Adrianus Mario, menyatakan dengan ikhlas hati bahwa Serlian Marlina yang hadir di sini, mulai sekarang ini menjadi isteri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya ini demi Allah dan Injil Suci ini.

Serly

:

Di hadapan imam dan para saksi, saya, Serlian Marlina, menyatakan dengan ikhlas hati bahwa Adrianus Mario yang hadir di sini, mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya ini demi Allah dan Injil Suci ini.

Imam

:

Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristen yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sumber kekuatan dan kebahagiaan, mulai sekarang dan selalu, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putera dan Roh Kudus

(sambil memberkati dan merecikkan air berkat)

Yang dipersatukan Allah,

Umat

:

Janganlah diceraikan manusia

 1. PEMBERKATAN CINCIN NIKAH

Imam

:

Ya, Tuhan, berkatilah () cincin-cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-Mu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini, demi Kristus pengantara kami

Adry & Serly

:

Amin

(Imam mereciki cincin dengan air berkat)

 1. PENYERAHAN CINCIN KEPADA PARA MEMPELAI

Imam

:

(Menyerahkan Cincin Isteri Kepada Suami)

Adrianus Mario, kenakanlah cincin ini pada jari manis isterimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan.

Adri

:

(Mengenakan Cincin Kepada Isteri)

Serlian Marlina, terimalah cicin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu.

Imam

:

(Menyerahkan Cincin Suami Kepada Isteri)

Serlian Marlina, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan.

Serly

:

(Mengenakan Cincin Kepada Suami)

Adrianus Mario, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu.

 1. PEMBUKAAN SELUBUNG

Suami membuka selubung Istri perlahan, sementara itu Imam mengucapkan kata-kata berikut:

Imam

:

Semoga wajah saudari selalu berseri – seri untuk menghibur suami saudari dan semoga ikatan cinta kasih saudara berdua yang di resmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati.

 1. DOA BERKAT : (Kedua Mempelai Berlutut)

Imam

:

Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau menguduskan ikatan suami isteri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, agar rahmat cinta dan damaitinggaldalamhatinya.Semoga ia menjadi isteri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam Kitab Suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini, semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya baik terhadap isteri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat dan kami mohon kepadaMu, ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami isteri terpandang karena peri hidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontohi dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan berbahagia dalam Kerajaan Surga. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami,

Adri & Serly

:

Amin

(Sesudah Doa Berkat Mempelai , Para saksi dan para mempelai bertukar tempat)

 1. PEMBERKATAAN KITAB SUCI, SALIB DAN ROSARIO

(Misdinar menyerahkan Kitab Suci, salib dan Rosario kepada imam untuk diberkati)

Imam

:

Ya Allah Bapa, berkatilah Kitab Suci ini supaya dapat digunakan sebagai sumber pengharapan, penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Kuatkanlah mereka untuk saling mencintai dan berkurban satu sama lain. Bimbinglah mereka dengan firman-Mu untuk melayani engkau sepanjang hidup mereka. Berkatilah pula Salib dan Rosario ini, supaya dapat menjadi simbol kehadiran-Mu dan Bunda Maria dalam keluarga mereka. Maka kami mohon, berkatilah Patung Keluarga Kudus, Salib, Rosario, Kitab suci dan Lilin-lilin ini, () Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin

 1. DOA UMAT

Imam

:

Saudara – saudari terkasih, kedua mempelai ini telah mengikat perjanjian di hadapan Allah maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita.

Petugas

:

Ya Bapa yang penuh cinta, teguhkanlah cinta sejati yang kami ikrarkan di hadapan-Mu, lapangkanlah hati kami sehingga kami saling memahami dan membantu. Anugerahkanlah kami kebahagiaan untuk bersatu padu melakukan tugas panggilan kami. Marilah kita mohon…

Petugas

:

Ya Bapa yang maha baik, berikanlah kami kekuatan dalam membina persatuan dan membangun rumah tangga agar dapat memancarkan kedamaian dan kegembiraan. Berikanlah juga kami kemampuan untuk mendidik anak-anak yang dikaruniakan Tuhan kepada kami. Marilah kita mohon…

Petugas

:

Ya Bapa maha pengasih, berkati orang tua kedua mempelai yang telah mendidik dan membesarkan mereka, semoga keteladanan mereka menjadi panutan dalam hidup berkeluarga bagi kedua mempelai. Marilah kita mohon…

Petugas

:

Ya Bapa maha pengasih, semoga para suami isteri Kristen bertekun dalam kesetiaan dan dalam membimbing anak-anak untuk menghayati iman, pengharapan dan cinta kasih. Marilah kita mohon…

Petugas

:

Ya Bapa yang maha pengasih semoga kami semua yang hadir di sini memperoleh kekuatan rohani dari sabda dan santapan tubuh dan darah Putera-Mu untuk menjadi saksi cinta kasih sejati di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon…

Imam

:

Ya Bapa, inilah doa – doa dan harapan hati kami, kami percaya bahwa kasih setia-Mu jauh lebih besar dari yang kami duga karena Engkau selalu menganugerahi kami lebih banyak dari yang kami pinta demi Kristus Tuhan dan pengantara kami

Umat

:

Amin

 1. LITURGI EKARISTI

 1. LAGU PERSEMBAHAN

 2. DOA PERSEMBAHAN

 3. PREFASI NIKAH I

 4. SANCTUS

 5. DOA SYUKUR AGUNG

 6. BAPA KAMI

 7. DOA DAMAI

 8. AGNUS DEI

 9. KOMUNI

 10. PENANDATANGAN AKTA DAN SURAT NIKAH

(Setelah umat selesai komuni para pengantin bersama para saksi dan wakil orang tua, berarak ke panti imam dengan berlutut di depan altar lalu menuju ke altar untuk menanda tangani Dokumen Perkawinan)

V. RITUS PENUTUP

 1. DOA PENUTUP

Imam:Allah maha pengasih, karena kasih-Mu Engkau telah mengaruniakan Ekaristi ini untuk menyatukan kami dengan Engkau. ADRI dan SERLY telah Kau satukan dalam ikatan suci perkawinan dan telah kau puaskan dengan satu roti dan satu piala. Semoga mereka senantiasa sehati sejiwa berbakti kepada-Mu dan menyayangi sesama. Semoga sejahteralah rumah tangga mereka sebab engkaulah sumber kasih dan kehidupan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami

Umat: Amin

 1. PENGUMUMAN : Ucapan Terima Kasih

 • Para Imam Selebrans

 • Para Ajuda

 • Lektor

 • Koor

 • Saksi

 • Segenap keluarga dan sahabat kenalan

 • Segenap umat yang hadir dan memberikan doa restu

 1. BERKAT PERUTUSAN

 2. DOA DIDEPAN PATUNG BUNDA MARIA

Saksi: Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami, hari ini adalah hari yang paling bahagia bagi ADRI dan SERLY. Mereka telah berjanji setia satu sama lain untuk hidup sebagai suami isteri sepanjang hayat mereka. Kami mohon kiranya Bunda senantiasa menjadi sumber kekuatan dan peneguhan bagi mereka dalam perjalanan bahtera rumah tangga mereka selanjutnya. Anugerahilah mereka kebahagiaan dalam menjaga keutuhan perkawinan mereka terutama dalam membesarkan dan mendidik anak-anak mereka kelak. Jangan tinggalkan mereka berdua dalam mengatasi setiap kesulitan yang akan mereka hadapi nanti dan semoga seperti Engkau, mereka dengan penuh iman dan ketabahan senantiasa berserah diri kepada penyelenggaraan Ilahi……….

ADRI :(Mempelai Pria…..) :1x Bapa Kami, 3x Salam Maria

SERLY: (Mempelai Wanita….): Lagu Maria