MISA PENUTUPAN TAHUN

31 Desember

  1. RITUS PEMBUKA

Komentator

Saudara/i umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Malam ini, masih dalam suasana sukacita Natal, kita sudah berada di penghujung tahun 2012. Suatu tahun berahmat yang patut kita syukuri. Tuhan telah menghadiahkan tahun ini kepada kita sebagai anugerah yang sangat berharga. Suka-duka, susah-senang, baik-buruk, perang-damai, hidup-mati kita dengar, kita alami tahun ini. Bahkan masih lebih banyak lagi pengalaman kita selama tahun ini. Pengalaman-pengalaman ini datang silih berganti. Terkadang pengalaman-pengalaman ini membuat kita merasa ragu bahkan mulai putus asa. Akan tetapi, percayalah bahwa Kasih Tuhan tiada putus-putusnya kepada kita. Musim dan tahun boleh datang dan pergi tetapi kasih setia Tuhan tak akan berakhir selama-lamanya. Untuk itu, marilah kita bersyukur dalam misa suci ini dengan menyanyikan lagu pembuka.

Lagu Pembuka

Tanda Salib dan Salam

Kata Pengantar

Tuhan Kasihanilah Kami

Kemuliaan

Doa Pembuka

Marilah berdoa,

Allah Bapa mahakuasa dan kekal. Engkau menghendaki kelahiran putra-Mu Yesus Kristus menjadi dasar dan puncak iman kami. Bantulah kami agar dapat bersatu dengan Dia, sebab Dialah penyelamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin

  1. LITURGI SABDA

Komentator

Saudara/i yang terkasih dalam Kristus. Sabda Tuhan adalah Roh dan Kehidupan. Dengan mendengarkan, merenungkan, meresapkan dan memahami Sabda Allah dalam iman, manusia memperoleh Roh Kehidupan yang menyelamatkan. Marilah kita dengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini.

Bacaan I : 1 Yohanes 2 : 18 – 21

Mazmur Tanggapan

Bait Pengantar Injil

Bacaan Injil: Yohanes 1 : 1 – 18

Homili

Aku Percaya

Doa Umat

Imam

Saudara/i, Tuhan adalah pencipta dan penyelenggara. Dihadapan-Nya kita melambungkan syukur atas tahun yang kini berakhir. Maka marilah kita dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada-Nya :

Bagi Gereja

Ya Bapa, bantulah semua umat-Mu agar pada akhir tahun ini umat-umat-Mu terus membaharui diri dalam bentuk pertobatan dengan mengakrabkan diri pada Sabda-Mu dan berusaha membangun semagat hidup manusiawi berdasarkan iman kristiani. Marilah kita mohon…

Bagi Para Pemimpin Agama

Ya Bapa, berkatilah penganut agama-agama di dunia ini yang sedang mencari kedamaian, kebenaran dan keadilan. Semoga mereka semua semakin giat bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan bersama yang sesuai kehandak-Mu. Marilah kita mohon …

Bagi Negara Kita

Ya Bapa, berkatilah negara kami yang sedang membangun di segala bidang kehidupan. Semoga dalam pembangunan itu kami tidak melupakan bahwa martabat manusia lebih tinggi dari sebuah pembangunan. Dan kami semakin menyadari bahwa hanya Engkaulah yang Mahakuasa. Marilah kita mohon …

Bagi Keluarga Kristen

Ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga kristiani di mana saja berada. Semoga di dalam keluraga Katolik tertanam kebiasaan devosi pada Sakramen Mahakudus sehingga menjadi senjata yang unggul untuk manghadapi tantangan dunia yang semakin majemuk. Marilah kita mohon …

Bagi Kita Sendiri

Ya Bapa, berkatilah kami semua, supaya pada akhir tahun ini, kami tetap rukun sebagai anak-anak-Mu dan saling melengkapi dan bantu-membantu sebagai saudara demi perwujudan Kerajaan-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon…

Imam

Ya Bapa di dalam Dikau kami hidup dan ada. Kepada-Mu kami panjatkan segala doa dan harapan kami. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin

  1. LITURGI EKARISTI

Komentator

Bapa ibu, saudara/i yang terkasih dalam Kristus. Tahun 2012 sudah akan berakhir. Ada begitu banyak pengalaman suka duka, sukses dan gagal yang telah kita alami. Bersama roti dan anggur, marilah kita mempersembahkan semua pengalaman kita kepada belaskasihan Allah, semoga ia berkenan atas hidup dan karya kita di tahun baru nanti. Kita mengantar bahan persembahan kita diiringi dengan lagu persembahan.

Lagu Persiapan Persembahan

Doa Persiapan Persembahan

Allah Bapa kami, Engkaulah sumber damai dan bakti yang iklas. Sudilah menolong kami, agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan pantas. Semoga dengan menerima sakramen kami semua rukun bersatu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin

Prefasi Tutup Tahun

Kudus

Doa Syukur Agung

Bapa Kami

Doa Damai

Anak Domba Allah

Komuni

Doa sesudah Komuni

Marilah berdoa.

Allah Bapa yang Mahamurah hati, Engkau membimbing umat-Mu dengan pelbagai bantuan, supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Semoga dengan bantuan harta dunia, kami lebih merindukan harta abadi. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin

D. RITUS PENUTUP

Pengumuman

Berkat dan Pengutusan

Lagu Penutup

PESTA ST. MARIA BUNDA ALLAH

01 JANUARI

  1. RITUS PEMBUKA

Komentator

Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki tahun baru, tahun 2013. Selamat tahun baru untuk kita semua. Di awal tahun baru ini Gereja merayakan pesta Santa Maria Bunda Allah. Gereja percaya bahwa Bunda Maria telah ikut serta mengambil bagian secara mengagumkan dalam rencana dan karya penyelamatan Allah. Karena itu di awal tahun baru ini, Gereja hendak memohonkan doa dan perlindungan dari Bunda Allah bagi ziarah hidupnya di dunia ini. Kita patut meneladani hidup Bunda Maria terutama teladan kerendahan hatinya kepada Allah. Marilah kita bersama-sama membuka peristiwa keselamatan ini dengan menyanyikan lagu pembuka.

Lagu Pembuka

Tanda Salib Dan Salam

Kata Pengantar

Tuhan Kasihanilah Kami

Kemuliaan

Doa Pembuka

Marilah berdoa

Allah Bapa Mahakuasa dan kekal, Engkau telah menganugerahi umat manusia keselamatan kekal dengan perantaraan Santa Maria, Perawan dan Bunda. Kami mohon, semoga kami pun Kau perkenankan menikmati doa dan perlindungannya, sebab ia telah melahirkan bagi kami Putera-Mu, pemberi hidup yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin

  1. LITURGI SABDA

Komentator

Bapa ibu, saudara/i yang terkasih dalam Kristus. Tuhan tetap beserta kita dengan memberikan BundaNya sendiri sebagai Bunda kita juga. Semoga kitapun tetap setia pada Tuhan, menjalankan hidup sesuai dengan Sabda Tuhan dan teladan Maria. Marilah kita mendengarkan Firman Tuhan ini dengan penuh iman.

Bacaan I : Bilangan 6 : 22 – 27

Mazmur Tanggapan

Bacaan II : Galatia 4 : 4 – 7

Bait Pengantar Injil

Bacaan Injil: Lukas 2 : 16 – 21

Homili

Aku Percaya

Doa Umat

Imam

Allah kita bukan Allah yang jauh. Kita diperkenankan menyapa-Nya: Allah-Bapa. Tahun yang baru ini kita serahkan kepada-Nya dalam doa kita:

Bagi Gereja :

Ya Bapa, jadikanlah kiranya Gereja-Mu ibu bagi siapa pun yang menghadapi kesulitan dan tidak tahu jalan keluarnya, serta menjadi pelabuhan yang aman sentosa bagi mereka yang tersesat. Marilah kita mohon …

Bagi nusa dan bangsa :

Ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa kami agar selama tahun baru ini dapat berhasil dalam mengusahakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon …

Bagi anak-anak :

Ya Bapa, dampingilah anak-anak kami agar mengalami masa muda yang tenang dan segar serta menggembirakan orangtua mereka. Marilah kita mohon …

Bagi kita semua :

Ya Bapa, dampingilah kiranya kami agar dalam tahun ini berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Marilah kita mohon …

Imam

Allah Bapa kami, kami mohon, agar Bunda Maria, yang Kauperkenankan mengandung Allah Manusia, merestui dan mengantar permohonan kami kepada–Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin

C. LITURGI EKARISTI

Komentator

Umat beriman yang terkasih. Tibalah kini, kita menghantar seluruh hasil karya dan niat kita serta harapan-harapan kita melalui persembahan roti dan anggur. Semoga persembahan kita ini berkenan dihadirat Tuhan. Marilah kita iringi persembahan kita ini dengan lagu persiapan persembahan.

Lagu Persiapan Persembahan

Doa Persiapan Persembahan

Allah Bapa yang Mahakuasa, segala sesuatu yang baik, Engkaulah yang memulai dan menyelesaikannya pula. Dengan gembira hati kami merayakan Santa Maria Bunda Allah, pada pembukaan tahun baru ini. Engkau telah memulai karya-Mu dengan rahmat. Kini kami mohon, selesaikanlah kiranya karya-Mu itu, sehingga kami dapat memperoleh kebahagian yang bersumber pada-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Prefasi Natal

Kudus

Doa Syukur Agung

Bapa Kami

Doa Damai

Anak Domba Allah

Komuni

Doa sesudah Komuni

Marilah berdoa

Allah Bapa yang Mahamurah, kami bersyukur karena dengan gembira hati kami telah menyambut sakramen surgawi. Kami mohon, semoga Santa Maria tetap perawan, yang kami imani sebagai Bunda Putera-Mu dan Bunda Gereja, merestui kami dalam perjalanan menuju hidup kekal di bawah bimbingan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

D. RITUS PENUTUP

Pengumuman

Berkat dan Pengutusan

Lagu Penutup

TEMPORA MUTANTUR ET NOS MUTAMUR IN ILLIS

(Waktu Berubah, Dan Kita Pun Berubah Di Dalamnya)