SELASA PEKAN V PASKAH

ANDERSONTINGGALAH DALAM KASIHKU

Kis 15 : 7 – 21; Yoh 15 : 911

 Kasihnya tidak berkesudahan. KasihNya kekal selamanyaAllah adalah sumberk kasih. KasihNya dianugerahkan kepada kita agar kita mampu membagikan kasihNya kepada setiap orang yang kita jumpai dalam keseharian hidup kita. Seorang sahabat sejati adalah orang yang rela mengorbankan segalanya demi sahabatNya. Dia lakukan itu semua karena kasih. Orang yang hidup dalam kasihakan mampu membagi kasihnya kepada sesamanya. Sebaliknya orang yang hidup dalam kebencian akan menaburkan kebencian dimana saja dia berada.

SaudaraSaudari Yang Terkasih Dalam Kristus,Bapa mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi Yesus PuteraNya. Dia menginginkan kita agar kita tinggal dalamkasihNya. Hanya dalam kasihNya kita akan hidup bahagia. Pengalaman mencintai dan dicintai yang paling ajaib tidak lain adalah pengalaman dicintai oleh Tuhan. Biarkan Dia menjadi pusat kehidupan kitadan hati kita meluap dengan cintanya. perasaan mencintai dan dicintai berperan dalam menentukan perilaku seseorang. perasaan yang kuat seperti cinta dapat memadamkan amarah dan membakar semangat hidup kita sehingga kita mampu menikmati hidup ini.

Saudara –  Saudariku Yang Terkasih. Tuhan menyebut kita sahabat supaya kita dapat melaksanakan perintahNya itu supaya kita saling mengasihi. Karena itubagikanlahkasihmukepada semua orang namun pertama dan utama bagikanlah kasihmu kepada orang seisi rumahmu. tinggallah dalam kasih Allah Bapa sehingga kita akan selalu mampu mencintai walaupun disakiti.